پروژه های در دست اجرا

پروژه اندیشه (250 واحدی)
تاریخ شروع: ۱۴۰۱      
قرارداد و تجهیز ۱۰۰%
تهیه و تامین مصالح ۵۰%
کاشی و سرامیک ۴۵%
سیمانکاری ۴۵%
گچ و خاک ۴۵%
پروژه روبان نور (24 طبقه)
تاریخ شروع: ۱۳۹۴      
سازه کناف ۱۰۰%
سنگ اسلب کف ۶۰%
دیوار هبلکس ۱۰۰%
کاشی و سرامیک ۶۵%
وال پست ۱۰۰%
پانل کناف ۱۰۰%
سنگ لابی ها ۲۰%
خرازی A4 (240 واحد) (35 طبقه)
تاریخ شروع: ۱۳۹۶      
سازه کناف ۸۵%
دیوار هبلکس ۱۰۰%
وال پست ۱۰۰%
فایر پروف (آتش پاد) ۱۰۰%
پانل کناف ۷۰%
نقاشی ۲۰%
خرازی B3 (240 واحد) (35 طبقه)
تاریخ شروع: ۱۳۹۵      
سنگ اسلب کف ۸۰%
دیوار هبلکس ۱۰۰%
کاشی و سرامیک ۹۰%
سنگ راه پله ۸۰%
وال پست ۱۰۰%
سفیدکاری ۹۵%
سنگ لابی ها ۹۰%
پروژه فرشته (18 طبقه)
تاریخ شروع: ۱۳۹۹      
سرامیک اسلب کف ۷۵%
دیوار هبلکس ۷۰%
وال پست ۷۰%
سیمانکاری ۶۰%
سرامیک اسلب پارکینگ ۹۰%
پروژه همیلا (25 طبقه)
تاریخ شروع: ۱۴۰۰      
سرامیک اسلب کف ۲۰%
سنگ اسلب کف ۴۵%
کاشی و سرامیک ۴۰%
اجرای شاسی لابی ۷۵%
سنگ لابی ها ۶۰%
کارخانه نساجی شهریار
تاریخ شروع: ۱۴۰۱      
قرارداد و تجهیز ۱۰۰%
تهیه نقشه ها ۱۰۰%
تهیه و تامین مصالح ۱۰۰%
اجرای فونداسیون ۱۰%

آخرین اخبار و مقالات

چارت سازمانی

تجهیزات ساختمانی تاتیان